Адрес:
1000 София, пл."Славейков" 11
1164 София,"Цанко Церковски" 23

Тел:
(02)418 41 34
(02)416 24 62
Игор Шемтов - 0887314161
Мария Коева - 0893699877

e-mail:
Представителство за продажби на едро:

Книжна борса "Болид" София, бул. "Искърско шосе" № 19 тел. 0894 799 728
Начало