Автор:  Гийом Аполинер


БИБЛИОТЕКА ХЕКСАГОН
ISBN: 978954597124X
Цена: 5.00
Дата на издаване: 2000
Страници: 143

Гийом Аполинер


Изгубената сянка

Гийом Аполинер е най-оригиналният и вероятно най-великият измежду френските лирици на ХХ век, потърсили способи за обнова на поезията. Омайни и пъстри наравно със стиховете му са и неговите разкази, в които се преплитат безброй мотиви - фантастични, мистични, шеговити, свръхестествени, криминални, феерични, диаболични...


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28