Автор:  Рене Домал


БИБЛИОТЕКА ХЕКСАГОН
ISBN: 9789545971703
Цена: 6.00
Дата на издаване: 2003
Страници: 96

Рене Домал


Връх Аналог

Осем души тръгват на пътешествие, за да открият хипотетичния връх Аналог - допирната точка между земята и небето, между материалното и идеалното, между преходното и вечното. Сюрреализъм, митологизъм, езотерика, забавна квазинаучна мисъл и развихрено въображение съчетава Рене Домал в романа "Връх Аналог" - алегория за търсенето на същностното познание.


БИБЛИОТЕКА ХЕКСАГОН
ISBN: 9789545971231
Цена: 4.50
Дата на издаване: 2000
Страници: 112

Рене Домал


Голямото пиянство

"До вечността се стига чрез съзнателна парамнезия" - твърди Рене Домал (1908-1944) и разгражда утвърдения начин на мислене, за да се докосне до същностното познание. Романът "Голямото пиянство" напомня за антиутопиите на Суифт, Хъксли, Оруел и чрез пътешествие из въображаеми светове представя в трагична гротеска устройството на обществото и плодовете на цивилизацията.


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28