Автор:  Шарл Дьо Гол


БИБЛИОТЕКА ЛАВРИ
ISBN: 9789545972580
Цена: 6.99
Дата на издаване: 2006
Страници: 126

Шарл Дьо Гол


Мисли и анекдоти

"Патриотизъм е да обичаш страната си. Национализъм - да мразиш чуждите."

Шарл дьо Гол (1890 - 1970) - Президент на Република Франция (1959 - 1969)


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28