Автор:  Халил Джубран


БИБЛИОТЕКА ЛАВРИ
ISBN: 9786191780952
Цена: 11.00
Дата на издаване: 2018
Страници: 0

Халил Джубран


Пророкът

Халил Джубран- Пророкът


БИБЛИОТЕКА ЛАВРИ
ISBN: 9786191780655
Цена: 12.00
Дата на издаване: 2017
Страници: 0

Халил Джубран


Сълзи и смях

ХАЛИЛ ДЖУБРАН (1883–1931) е писател и художник от ливански произход, но живял и творил в САЩ. Сравняват го с Ницше и Уилям Блейк, а творбите му са преведени на десетки езици. Поетично-философското му слово, наподобяващо библейското, се разгръща в своеобразни притчи за земното, божественото, космическото и тяхното единение – и проникновението му го издига в модерен пророк на една модерна вяра.

Не бих разменил смеха на сърцето си за
всичките богатства на света; не бих изпитвал
никаква радост да преобразувам сълзите
си в безметежност, ако към това ме
приканва изтерзаното ми същество. Храня
горещата надежда, щото животът ми на тази
земя бъде всякога изтъкан от сълзи и смях.

из „Сълзи и смях”

Халил Джубран е сред най-удивителните явления на ХХ век.

Робин Уотърфийлд

Не мисля, че Изтокът някога е говорил с по-красиво слово, отколкото Халил Джубран.

Джордж Ръсел

Творчеството на Халил Джубран е синтез от най-прекрасното в християнската, източната, будистката и езическата мисъл.

в. “Таймс”


БИБЛИОТЕКА ЛАВРИ
ISBN: 9789545974502
Цена: 10.00
Дата на издаване: 2012
Страници: 0

Халил Джубран


Пясък и пяна

Халил Джубран-Пясък и пяна


БИБЛИОТЕКА ЛАВРИ
ISBN: 9789545973970
Цена: 9.00
Дата на издаване: 2011
Страници: 0

Халил Джубран


Пророкът

ХАЛИЛ ДЖУБРАН (1883 - 1931) е писател и художник от ливански произход, но живял и творил в САЩ. Сравняват го с Ницше и Уилям Блейк, а творбите му са преведени на десетки езици. Поетично-философското му слово, наподобяващо библейското, се разгръща в своеобразни притчи за земното, божественото, космическото и тяхното единение – и проникновението му го издига в модерен пророк на една модерна вяра.

За доброто мога да ви говоря, но не и за злото. Що е злото, ако не добро, изтерзано от глад и жажда? Повярвайте, когато доброто гладува, то търси храна дори и в мрачни пещери, а когато зажаднее, пие дори и от мътна вода. Вие сте добри тогава, когато сте в сговор със себе си. Ала дори да не сте в сговор със себе си – пак не сте зли. Разединен дом все още не е разбойническо свърталище, а само разединен дом. Кораб без рул може да се носи безпосочно сред опасни рифове, но пак да не потъне.

Из „Пророкът”

Халил Джубран е сред най-удивителните явления на ХХ век.

Робин Уотърфийлд

Не мисля, че Изтокът някога е говорил с по-красиво слово, отколкото Халил Джубран.

Джордж Ръсел

Творчеството на Халил Джубран е синтез от най-прекрасното в християнската, източната, будистката и езическата мисъл.

в. “Таймс”


БИБЛИОТЕКА ЛАВРИ
ISBN: 9789545963060
Цена: 0.00
Дата на издаване: ---
Страници: 0

Халил Джубран


Пясък и пяна

Халил Джубран-Пясък и пяна


БИБЛИОТЕКА ЛАВРИ
ISBN: 9789545963050
Цена: 0.00
Дата на издаване: ---
Страници: 0

Халил Джубран


Пророкът

Халил Джубран- Пророкът


БИБЛИОТЕКА ЛАВРИ
ISBN: 9789545963040
Цена: 0.00
Дата на издаване: ---
Страници: 0

Халил Джубран


Безумецът

Халил Джубран- Безумецът


БИБЛИОТЕКА ЛАВРИ
ISBN: 9789545963030
Цена: 0.00
Дата на издаване: ---
Страници: 0

Халил Джубран


Предтечата

Халил Джубран- Предтечата


БИБЛИОТЕКА ЛАВРИ
ISBN: 9789545963020
Цена: 0.00
Дата на издаване: ---
Страници: 0

Халил Джубран


Градината на Пророка

Халил Джубран- Градината на Пророка


БИБЛИОТЕКА ЛАВРИ
ISBN: 9789545960120
Цена: 0.00
Дата на издаване: ---
Страници: 0

Халил Джубран


Странникът

Халил Джубран- Странникът


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28