Автор:  Макс Фриш


КЛАСИКА
ISBN: 9789545973185
Цена: 14.00
Дата на издаване: 2009
Страници: 0

Макс Фриш


Ще се нарека Гантенбайн

Макс Фриш (1911 – 1991) е може би най-значителният швейцарски писател на ХХ век, автор на драми, есета, и най-вече романи (“Хомо фабер”, “Щилер”), донесли му световна известност. В цялото си творчество той разглежда отчуждението на съвременния човек от света, от себеподобните и от самия себе си, загубата на самоличността и душевните устои, но никъде тъй свободно и в тъй увлекателна игра, нито с такова богатство на въображението и речта, както в романа “Ще се нарека Гантенбайн”.

Всеки човек рано или късно си измисля история, която смята за свой живот, или поредица от истории, които могат да се аргументират с имена, дати и цифри, така че привидно да не възниква съмнение в тяхната истинност. Въпреки това аз смятам, че всяка от тези истории е измислица и поради това заменима.

Макс Фриш, “Работни записки”

Сякаш се сгромолясваш през огледало, когато се събудиш, нищо друго не помниш, сякаш се сгромолясваш през всички огледала, а сетне светът отново се сглобява, все едно нищо не се е случило. А и нищо не се е случило.

Из “Ще се нарека Гантенбайн”

Макс Фриш полемизира с някои разпространени в съвременната литература представи за изход от отчуждението и загубата на индивидуалността чрез перманентно бягство в нови ситуации, в нови житейски роли. Така и Гантенбайн е лице, което пробва различни истории, заменя ги подобно на дрехи, като се идентифицира с всяка една от тях без намерение да я доведе до някакъв завършек...

Венцеслав Константинов

В романа “Ще се нарека Гантенбайн” преоткриваме нашия свят и нашия живот – описани от един от майсторите на съвременния худажествен разказ.

Марсел Райх-Раницки


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28