Автор:  Андре Малро


БИБЛИОТЕКА ХЕКСАГОН
ISBN: 9789545971487
Цена: 6.50
Дата на издаване: 2002
Страници: 96

Андре Малро


Изкушението на Запада

Човек на действието и човек на перото, АНДРЕ МАЛРО (1901 - 1976) е автор на блестящи романи, есета и мемоари, а животът му следва бурния ход на ХХ век ­ пътешествия до горещи точки на света, участие в Испанската гражданска война и в антинацистката съпротива, а по-късно ­ министър в правителството на Де Гол.

Философското есе “Изкушението на Запада” (1926) изследва, под формата на кореспонденция между французин и китаец, особеностите в светоусещането и чувствителността у различните нации ­ и е израз на възхищение пред културата на Изтока.


БИБЛИОТЕКА ХЕКСАГОН
ISBN: 9789545970081
Цена: 7.00
Дата на издаване: 1994
Страници: 286

Андре Малро


Човешкият жребий

Човек на действието и човек на перото, АНДРЕ МАЛРО (1901- 1976) е автор на блестящи романи, есета и мемоари, а животът му следва бурния ход на ХХ век ­ пътешествия до горещи точки на света, участие в Испанската гражданска война и в антинацистката съпротива, а по-късно ­ министър в правителството на Де Гол. Романът “Човешкият жребий” (1933) е трагичен разказ за началото на една кървава революция и московските є подбудители, за жертвите на политическите машинации, демагогията и предателствата.


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28