Автор:  Иван Минчев


БЪЛГАРСКИ АВТОРИ
ISBN: 9786191781218
Цена: 15.00
Дата на издаване: 2021
Страници: 176

Иван Минчев


Затъмнение

Иван Минчев е роден и живее в Нова Загора. Учил е богословие в СУ „Климент Охридски” и философия в университета „Урбаниана”  в   Рим. Пише поезия и  проза.„Затъмнение” е първият му роман.

 

В една въображаема страна се подготвя Закон за защита на чистотата на човешкия род.Изкуството е излишно, дори пагубно. Всичко духовно е под възбрана.За индивидуалистите изборът е между лудницата и затвора.Които  гледат  отвъд  материалното,  ще бъдат преследвани и насилствено подлагани на „лечение” - за тяхно собствено добро, защото мислите и емоциите увреждат здравето.И в този мрачен свят една светла любов, меж­ду художничка и поет, търси спасение.


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28