Автор:  Николай Петков


БЪЛГАРСКИ АВТОРИ
ISBN: 9786192180577
Цена: 14.00
Дата на издаване: 2021
Страници: 196

Николай Петков


Шахматни етюди или 32 бели полета

Николай Петков разказва трийсет и две истории за големи шахматисти, за най-големите. Трийсет и двата черно-бели квадрата са точно половината от шахматната дъска. Или са всичките бели? Или черни? Знае ли човек? Не знае.
Разказът започва в достатъчно далечна древност и завършва с нашето време. Негов „предмет” са шахматните шампиони, една масово видима част от носещите свръхинтелигентността, направо гениалността на своите епохи. Авторът среща героите си със знаменити или лично съдбовни техни съвременници; потапя ги в духа на актуалната им култура, заедно с решаващи детайли от нея; въвежда сложни етимологии, метафори, аналогии с библейски и литературни сюжети и фигури, мистификации, а и какво ли не още, за да очертае трийсет и две уникални звездни траектории.
Това е виртуозен разказ за успеха, за изкачването на световния връх. За синергията между свръхинтелигентност, свръхамбициозност и аскеза – упражняване на ума и тялото, самоограничаване, лишаване от отклоняващото по пътя към целта, за ексцентризма, за жертването на естествеността в последна сметка. Но той е разказ и за слизането (когато не е сриване) от този връх, на който няма място за повече от един. За предизвестения злощастен финал на ендшпила. Разказ за страданието, което носи в себе си мъдростта. За славата и тъгата на света.

Георги Каприев


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28