Автор:  Едгар Алан По


ЗЛАТНА КЛАСИКА
ISBN: 9789545975233
Цена: 18.00
Дата на издаване: 2017
Страници: 380

Едгар Алан По


Кладенецът и махалото

Едгар По ­ най-мощният писател на своята епоха - хипнотично изобразява как абсурдът прониква в разума и властва над него с чудовищна логика.

Шарл Бодлер

Най-ценните си идеи дължа на моя велик учител Едгар Алан По.

Стефан Маларме

В този смутен литературен век Едгар По представлява мълнията на шемета и поетическата буря. Опитите творчеството му да бъде анализирано често отвеждат, както при Леонардо, само до загадъчни усмивки.

Пол Валери

Едгар Алан По е сюрреалист на приключението.

Андре Бретон


МАЛКА КЛАСИКА
ISBN: 9789545975165
Цена: 7.00
Дата на издаване: 2016
Страници: 72

Едгар Алан По


Убийствата на улица „Морг“

Едгар Алън По (1809–1849) е знаменит със своите мрачни и зловещи, изпълнени със загадъчност творби – прозаични и поетични. Смятан е за родоначалник на криминалния жанр и е създател на първия детектив в литературатa, Дюпен, който е герой и в новелата „Убийствата на улица „Морг”.


РАЗНИ
ISBN: 9789545975004
Цена: 9.00
Дата на издаване: 2014
Страници: 64

Едгар Алан По


Гарванът

Гарванът


ЗЛАТНА КЛАСИКА
ISBN: 9789545972928
Цена: 16.00
Дата на издаване: 2007
Страници: 400

Едгар Алан По


Избрано

Сборникът съдържа най-знаменитите разкази на Едгар Алан По, както и тринайсет, които се издават за първи път на български език. Включени са и стиховете му в незабравимия превод на Георги Михайлов.

Едгар По ­ най-мощният писател на своята епоха - хипнотично изобразява как абсурдът прониква в разума и властва над него с чудовищна логика.

Шарл Бодлер

Най-ценните си идеи дължа на моя велик учител Едгар Алан По.

Стефан Маларме

В този смутен литературен век Едгар По представлява мълнията на шемета и поетическата буря. Опитите творчеството му да бъде анализирано често отвеждат, както при Леонардо, само до загадъчни усмивки.

Пол Валери

Едгар Алан По е сюрреалист на приключението.

Андре Бретон


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28