Автор:  Деница Райкова


БЪЛГАРСКИ АВТОРИ
ISBN: 9786192180393
Цена: 12.00
Дата на издаване: 2020
Страници: 122

Деница Райкова


Котешки истории

Когато започнах да пиша това, казах на Гелето:
„Ще пиша книга за теб.”
Той ме погледна ококорено и рече: „Мърррр...” Иначе казано – съгласи се. И само дето не каза: „Ама ти още ли не си я написала?”
„А за мен? – погледна ме Джеси с невероятните си зелени очи. – Мен ще ме има ли в книгата?”
„Да, разбира се, че те има и теб – ти си много важен в тази история – успокоих го. – Нали ти възпита Гелето.”
Като чу това, Джеси замърка блажено и после заспа, гушнал Гелето. Вярно, тази книга наистина стана повече за Гелето, но, надявам се, разбрахте много неща и за Джеси – котарака-аристократ с най-хубавите зелени очи на света.
Разбира се, разговорът беше въображаем – те ми казаха всичко това само с поглед. Колкото и да са невероятни, още не могат да говорят – макар че един от човеците се опитва да ги научи и Джеси веднъж почти каза „мама”. Опитите продължават... и кой знае, може пък някой ден...


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28