Автор:  Жан-Пол Сартр


КЛАСИКА
ISBN: 9786191781089
Цена: 10.00
Дата на издаване: 2020
Страници: 78

Жан-Пол Сартр


При закрити врата

Две жени и един мъж се озовават в затворено помещение. Не са се познавали дотогава и привидно не ги свързва нищо. Защо са там и защо са заедно? Защото вече са мъртви, мястото, където се намират, е адът, а са заедно, защото са еднакво обременени с вина и наказанието им е да си бъдат взаимно палачи – за вечността.

Жан-Пол Сартр (1905–1980), наричан „папата на екзистенциализма”, е удостоен през 1965 г. с Нобелова награда, която отказва. В пиесата „При закрити врата” човешката участ е обобщена чрез знаменитата фраза: „Адът – това са другите.”


ЗЛАТНА КЛАСИКА
ISBN: 9786191781034
Цена: 16.00
Дата на издаване: 2020
Страници: 196

Жан-Пол Сартр


Думите

Успехът не е от значение за свободата.

Жан-Пол Сартр

Значението на Сартр произтича от това, че той ни предлага визия за света и човека, която единява и систематизира разпилените дадености на съвременното съзнание.

Гаетон Пикон

Творчеството на Жан-Пол Сартр си остава истинно и въздействено свидетелство за една епоха, за нравствения и интелектуален маршрут на голяма част от френските интелектуалци.Морис Надо
Реалното никога не е красиво. Красотата е категория, която може да се приложи само по отношение на въображаемото.

Жан-Пол Сартр


ЗЛАТНА КЛАСИКА
ISBN: 9786191781027
Цена: 18.00
Дата на издаване: 2020
Страници: 220

Жан-Пол Сартр


Стената

• Съществуването предшества същността.
• За съзнанието има само един начин да съществува – да има съзнанието, че съществува.
• Достатъчно е един човек да ненавижда друг – и ненавистта ще се пренася от съсед на съсед, заразявайки цялото човечество.
• Хората са безсилни само когато приемат, че са безсилни.
• Нищо не се мени тъй често, както миналото.
• Има дни, когато човекът всява у мен ужас.
• Адът – това са другите.


ЗЛАТНА КЛАСИКА
ISBN: 9786191780914
Цена: 18.00
Дата на издаване: 2018
Страници: 248

Жан-Пол Сартр


Погнусата

Реалното никога не е красиво. Красотата е категория, която може да се приложи само по отношение на въображаемото.

Жан-Пол Сартр

Значението на Сартр произтича от това, че той ни предлага визия засвета и човека, която единява и систематизира разпилените дадености на съвременното съзнание.

Гаетон Пикон

Балетристиката на Жан-Пол Сартр си остава истинно и въздействено свидетелство за една епоха, за нравствения о интелектуален маршрут на голяма част от френските интелектуалци.

Морис Надо

Той изрази по неизличим начин част отнашата епоха написа думите, които прябваше да бъдат написани,думите които чакахме.

Ж.М.Г. Льо Клезио.

Успехът не е от значение за свободата.

Жан-Пол Сартр


МАЛКА КЛАСИКА
ISBN: 9786191780570
Цена: 7.00
Дата на издаване: 2016
Страници: 0

Жан-Пол Сартр


При закрити врата

Две жени и един мъж се озовават в затворено помещение. Не са се познавали дотогава и привидно не ги свързва нищо. Защо са там и защо са заедно? Защото вече са мъртви, мястото, където се намират, е адът, а са заедно, защото са еднакво обременени с вина и наказанието им е да си бъдат взаимно палачи – за вечността.
Жан-Пол Сартр (1905–1980), наричан „папата на екзистенциализма”, е удостоен през 1965 г. с Нобелова награда, която отказва. В пиесата „При закрити врата” човешката участ е обобщена чрез знаменитата фраза: „Адът – това са другите.”


МАЛКА КЛАСИКА
ISBN: 9786191780501
Цена: 7.00
Дата на издаване: 2016
Страници: 64

Жан-Пол Сартр


Интимни отношения

ЖАН-ПОЛ САРТР (1905–1980), е сред възловите френски интелектуалци на ХХ в., философ, белетрист, драматург и есеист, представител на екзистенциализма. Най-знаменитите му произведения са „Битие и нищо”, „Погнусата”, „Стената”, „Думите”, „При закрити врата”. През 1964 г. е удостоен с Нобелова награда, която отхвърля.
Новелата „Интимни отношения” е част от сборника „Стената”.


БИБЛИОТЕКА ХЕКСАГОН
ISBN: 9789544111557
Цена: 19.00
Дата на издаване: 2009
Страници: 0

Жан-Пол Сартр


Пиеси

ЖАН-ПОЛ САРТР (1905 – 1980), е сред възловите френски интелектуалци на ХХ в., философ, белетрист, драматург и есеист, представител на екзистенциализма, автор на десетки творби. Най-знаменитите му произведения са „Битие и нищо”, „Погнусата”, „Стената”, „Думите”, „При закрити врата”. През 1964 г. е удостоен с Нобелова награда, която отхвърля.
Настоящият сборник съдържа пиесите „Мухите”, „Мъртви без гроб”, „Достойна за уважение”, „Дяволът и Господ Бог” и „Затворниците от Алтона”.

  • Съществуването предшества същността.
  • За съзнанието има само един начин да съществува – да има съзнанието, че съществува.
  • Достатъчно е един човек да ненавижда друг – и ненавистта ще се пренася от съсед на съсед, заразявайки цялото човечество.
  • Всъщност ние представляваме свобода, която избира, но не избираме да бъдем свободни: ние сме обречени на свобода.
  • Хората са безсилни единствено когато приемат, че са безсилни.
  • Нищо не се мени тъй често, както миналото.
  • Има дни, когато човекът всява у мен ужас.
  • Адът –това са другите.

ЗЛАТНА КЛАСИКА
ISBN: 9789545972850
Цена: 19.00
Дата на издаване: 2006
Страници: 608

Жан-Пол Сартр


Погнусата. Стената. Думите

Сборникът съдържа трите основни белетрисстични творби на Жан-Пол Сартр (1905 - 1980) - романът "Погнусата", сборникът с разкази "Стената", и автобиографичната повест "Думите".

Реалното нокога не е красиво. Красотата е категория, която може да се приложи само по отношение на вуображаемото.

Жан-Пол Сартр

Значението на Сартр произтича от това, че той ни предлага визия засвета и човека, която единява и систематизира разпилените дадености на съвременното съзнание.

Гаетон Пикон

Балетристиката на Жан-Пол Сартр си остава истинно и въздействено свидетелство за една епоха, за нравствения о интелектуален маршрут на голяма част от френските интелектуалци.

Морис Надо

Той изрази по неизличим начин част отнашата епоха написа думите, които прябваше да бъдат написани,думите които чакахме.

Ж.М.Г. Льо Клезио


БИБЛИОТЕКА ХЕКСАГОН
ISBN: 9789545960140
Цена: 0.00
Дата на издаване: 1998
Страници: 0

Жан-Пол Сартр


Погнусата

Жан-Пол Сартр - Погнусата


БИБЛИОТЕКА ХЕКСАГОН
ISBN: 9789545960130
Цена: 0.00
Дата на издаване: 1998
Страници: 0

Жан-Пол Сартр


Стената

Жан-Пол Сартр - Стената


БИБЛИОТЕКА ХЕКСАГОН
ISBN: 9789545960220
Цена: 0.00
Дата на издаване: 1994
Страници: 0

Жан-Пол Сартр


Думите

Жан-Пол Сартр - Думите


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28