Сенека


БИБЛИОТЕКА ЛАВРИ
ISBN: 9789545971878
Цена: 5.00
Дата на издаване: 2005
Страници: 88

Сенека


Сенека: мисли

" Ако човек е презрял робството, той е свободен и сред цяла тълпа господари."


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28