Автор:  Артур Шопенхауер


БИБЛИОТЕКА ЛАВРИ
ISBN: 9789545974823
Цена: 10.00
Дата на издаване: 2013
Страници: 0

Артур Шопенхауер


За човека, обществото и нравите

Артур Шопенхауер (1788– 1860е германски философ, чието учение е първоизвор на модерната психология и на психоанализита. В основата на всичко съществуващо е волята, в смисъл на сляпа стихийна стръв към живот. Светът на волята може да бъде само свят на страданието – истинското щастие е постижимо чрез отричане на собствената воля и издигане над болката и удовослтвията.

Животът ни е даден не за да му се наслаждаваме, а за да го превъзмогнем.

Великите духове са като орлите – гнездят нависоко и в усамотение.

Да желаеш безсмъртие, е да желаеш увековечаването на една голяма грешка.

Човек, който пише за глупаци, винаги може да се радва на широк кръг читатели.

Единственото постоянно нещо е промяната.


БИБЛИОТЕКА ЛАВРИ
ISBN: 9789545960100
Цена: 0.00
Дата на издаване: ---
Страници: 0

Артур Шопенхауер


Афоризми

Артур Шопенхауер - Афоризми


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28