Сун Дзъ


БИБЛИОТЕКА ЛАВРИ
ISBN: 9789545971730
Цена: 9.00
Дата на издаване: 2010
Страници: 0

Сун Дзъ


Изкуството на войната

“Изкуството на войната” от древнокитайския пълководец и философ СУН-ДЗЪ е най-знаменитият военнен трактат на всички времена, но и гениално творение – защото е много повече от наръчник по военно дело. Пестеливият, учудващо поетичен текст е образец на изящна словесност, а избистрените в него правила далеч надхвърлят конкретните рамки, обхващат цялото битие и са залог за успех във всички житейски области. Уроците по стратегия и тактика на Сун-Дзъ са способ за човека да стане господар на съдбата си.

Да водиш битки и неизменно да печелиш победи не е върховното превъзходство. Върховното превъзходство е да покориш врага, без да се сражаваш.
Затова най-висшето постижение е да осуетиш плановете на врага.

Ако познаваш врага и познаваш себе си, не бива да се боиш какъв ще е изходът и от сто битки. Ако познаваш себе си, но не и врага, за всяка извоювана победа ще претърпяваш по едно поражение. А ако не познаваш нито врага, нито себе си, ще губиш всяка битка.
Предпазването от поражение е в наши ръце. Ала сгодата да сразим врага ни предоставя самият той.

Из “Изкуството на войната”

Удивително е, че преди цели двайсет и пет столетия Сун-Дзъ е изразил тъй много истини, които продължават да са в сила. Неговата кратка книжка и днес ясно показва кое и как се върши погрешно. Ако бе приложено учението на Сун-Дзъ, ние може би нямаше да загубим войната в Корея, Британската империя може би нямаше да се разпадне и по всяка вероятност щяха да бъдат избягнати двете световни войни.

Джеймс Клавел

“Изкуството на войната” е най-великият труд в областта на военното дело. Военното изкуство на Сун-Дзъ е приложимо и днес така, както при написването на книгата, преди 2500 години. Четете “Изкуството на войната”!

А. М. Грей, генерал от морската пехота на САЩ


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28