Автор:  Филип Валод


РАЗНИ
ISBN: 9789545974137
Цена: 14.00
Дата на издаване: 2012
Страници: 0

Филип Валод


Хитлер и тайните общества

Как Адолф Шикългрубер, младежът, провалил се на всички изпити, войникът, недостигнал чин, по-висок от ефрейтор, успява да се превърне във Фюрера, обожаван от 60-милионен народ? Кой всъщност е сътворил Хитлер? Отговорът поне отчасти се съдържа във връзките му с различни окултни общества. Като млад художник във Виена той става член на Ордена на Новия храм, а след Първата световна война се присъединява към Обществото „Туле”, в чиято доктрина се преплитат идеите на тамплиерите, илюминатите, тевтонците и розенкройцерите, на Поклонниците на Слънцето, на Обществото „Златната зора”, на Обществото „Врил”, на античната Атлантида и мита за Крайния север и чистата раса, а целта му е да добие власт над света чрез познанието на големите тайни в историята. И макар че след като става канцлер на Третия райх, Хитлер се избавя от по-раншните си наставници начело с Дитрих Екарт, и дори през 1937 г. забранява тайните общества, той все пак продължава да се допитва до астролози и магове, чиито предсказания влияят на политическите му решения. Как Хитлер започва да мисли, че въплъщава Върховното същество, избрано да прочисти човечеството и да го поведе по бляскавия път, озарен от светлината на арийската раса? Това се опитва да обясни тази книга.

ФИЛИП ВАЛОД е издател и главен редактор на списание „Актуалното в Историята”, експерт в областта на езотериката и историята на тайните общества. Автор е на над 40 книги.


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28