Автор:  Евгений Замятин


КЛАСИКА
ISBN: 9786192180065
Цена: 12.00
Дата на издаване: 2016
Страници: 208

Евгений Замятин


Ние

Първият дисидент в руската литература Евгений Замятин (1884 ­- 1937) пише романа "Ние" през 1920 година. Книгата излиза най-напред в САЩ (1924 г.), а после е преведена на основните европейски езици и оказва огромно влияние върху цялото последвало развитие на антиутопията и особено на класиците в този жанр ­ Олдъс Хъксли, Джордж Оруел и Рей Бредбъри. В Русия романът се появява едва през 1988 година. В "Ние" авторът изобразява един механизиран до краен предел свят, в който човешката личност е сведена до номер, а обществото е идеално функциониращ мравуняк, където властва диктатура, използваща достиженията на науката и технологиите за поробване на индивида.

Замятин интуитивно схваща ирационалната страна на тоталитаризма ­ жертването на личността, безчовечността като самоцел... Водещият принцип на сътворената от него държава е че щастието и свободата са несъвместими. Така държавата налага щастието, като потъпква свободата.

Джордж Оруел

Години преди "1984" Замятин пише "Ние" ­ кошмарна антиутопия, която остава невероятно актуална и днес.

Прия Джейн

В "Ние" Замятин рисува злокобна картина на зараждащата се тирания в Съветския съюз.

Wall Street Journal


КЛАСИКА
ISBN: 9789545973000
Цена: 8.00
Дата на издаване: 2007
Страници: 176

Евгений Замятин


Ние

Първият дисидент в руската литература Евгений Замятин (1884 ­- 1937) пише романа "Ние" през 1920 година. Книгата излиза най-напред в САЩ (1924 г.), а после е преведена на основните европейски езици и оказва огромно влияние върху цялото последвало развитие на антиутопията и особено на класиците в този жанр ­ Олдъс Хъксли, Джордж Оруел и Рей Бредбъри. В Русия романът се появява едва през 1988 година.
В "Ние" авторът изобразява един механизиран до краен предел свят, в който човешката личност е сведена до номер, а обществото е идеално функциониращ мравуняк, където властва диктатура, използваща достиженията на науката и технологиите за поробване на индивида.

Замятин интуитивно схваща ирационалната страна на тоталитаризма ­ жертването на личността, безчовечността като самоцел... Водещият принцип на сътворената от него държава е че щастието и свободата са несъвместими. Така държавата налага щастието, като потъпква свободата.

Джордж Оруел

Години преди "1984" Замятин пише "Ние" ­ кошмарна антиутопия, която остава невероятно актуална и днес.

Прия Джейн

В "Ние" Замятин рисува злокобна картина на зараждащата се тирания в Съветския съюз.

Wall Street Journal


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28