БИБЛИОТЕКА ЛАВРИ


ISBN: 9789545971304
Цена: 5.00
Дата на издаване: 2001
Страници: 70

Издателство Фама


Старогръцки афоризми

Старогръцки афоризми


ISBN: 9789545971266
Цена: 5.00
Дата на издаване: 2000
Страници: 161

Издателство Фама


Латински крилати мисли

В книгата са включени мисли на Вергилий, Овидий, Цицерон, Ювенал, Хораций, Сенека, Публилий Сир, Плавт, Плутарх, Плиний, Тацит, Петроний.


ISBN: 9789545967070
Цена: 0.00
Дата на издаване: ---
Страници: 0

Оскар Уайлд


Афоризми и анекдоти

Оскар Уайлд - Афоризми и анегдоти


ISBN: 9789545963090
Цена: 0.00
Дата на издаване: ---
Страници: 0

Фридрих Ницше


Размишления

Фридрих Ницше - Размишления


ISBN: 9789545963080
Цена: 0.00
Дата на издаване: ---
Страници: 0

Издателство Фама


Забраненото Евангелие.Първите чудеса на Исус

Забраненото Евангелие.Първите чудеса на Исус


ISBN: 9789545963060
Цена: 0.00
Дата на издаване: ---
Страници: 0

Халил Джубран


Пясък и пяна

Халил Джубран-Пясък и пяна


ISBN: 9789545963050
Цена: 0.00
Дата на издаване: ---
Страници: 0

Халил Джубран


Пророкът

Халил Джубран- Пророкът


ISBN: 9789545963040
Цена: 0.00
Дата на издаване: ---
Страници: 0

Халил Джубран


Безумецът

Халил Джубран- Безумецът


ISBN: 9789545963030
Цена: 0.00
Дата на издаване: ---
Страници: 0

Халил Джубран


Предтечата

Халил Джубран- Предтечата


ISBN: 9789545963020
Цена: 0.00
Дата на издаване: ---
Страници: 0

Халил Джубран


Градината на Пророка

Халил Джубран- Градината на Пророка


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28