БИБЛИОТЕКА ХЕКСАГОН


ISBN: 9789545960060
Цена: 0.00
Дата на издаване: 1997
Страници: 0

Жан Жьоне


Убиецът от Брест

Жан Жьоне -Убиецът от Брест


ISBN: 9789545960050
Цена: 0.00
Дата на издаване: 1997
Страници: 0

Самюъл Бекет


Малолн умира

Самюъл Бекет - Малолн умира


ISBN: 9789545960040
Цена: 0.00
Дата на издаване: 1997
Страници: 0

Борис Виан


Планктон

Борис Виан - Планктон


ISBN: 9789545960030
Цена: 0.00
Дата на издаване: 1995
Страници: 0

Самюъл Бекет


Краят на играта

Навсякъде е сиво, светът се разпада и изчезва, почти е изчезнал. Двама души, недъгав и по-малко недъгав, си говорят в присъствието на още двама недъгави. Каквито може би са всички хора. “Цял живот все същите въпроси, все същите отговори” ­ казва единият. “Вие сте на земята, за това лек няма” ­ отвръща другият. И всички чакат да се свърши неопределеното нещо, наречено живот. Самият Бекет смята “Краят на играта” за най-сполучливата си драматична творба, поставяйки я преди знаменитата си пиеса “В очакване на Годо”.


ISBN: 9789545960010
Цена: 5.00
Дата на издаване: 1995
Страници: 0

Жан Жьоне


Дневник на крадеца

Жан Жьоне-Дневник на крадеца


ISBN: 9789545970235
Цена: 4.50
Дата на издаване: 1994
Страници: 206

Самюъл Бекет


Молой

Няма Аз, няма Имам, няма Съм - казва гениалният абсурдист Самюъл Бекет (1907-1989), носител на Нобелова награда за литература. Несъстоятелността на битието и човека, нелепото очакване, самотата, падението и разрухата се открояват със смешна трагичност в блестящи пиеси като "В очакване на Годо" и не по-малко блестящи романи, най-знаменитият сред които е "Молой".


ISBN: 9789545970081
Цена: 7.00
Дата на издаване: 1994
Страници: 286

Андре Малро


Човешкият жребий

Човек на действието и човек на перото, АНДРЕ МАЛРО (1901- 1976) е автор на блестящи романи, есета и мемоари, а животът му следва бурния ход на ХХ век ­ пътешествия до горещи точки на света, участие в Испанската гражданска война и в антинацистката съпротива, а по-късно ­ министър в правителството на Де Гол. Романът “Човешкият жребий” (1933) е трагичен разказ за началото на една кървава революция и московските є подбудители, за жертвите на политическите машинации, демагогията и предателствата.


ISBN: 9789545960240
Цена: 0.00
Дата на издаване: 1994
Страници: 0

Андре Жид


Аморалистът

Андре Жид - Аморалистът


ISBN: 9789545960230
Цена: 0.00
Дата на издаване: 1994
Страници: 0

Жан Жьоне


Света Богородица на цветята

Жан Жьоне - Света Богородица на цветята


ISBN: 9789545960220
Цена: 0.00
Дата на издаване: 1994
Страници: 0

Жан-Пол Сартр


Думите

Жан-Пол Сартр - Думите


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28