БИБЛИОТЕКА ХЕКСАГОН


ISBN: 9789545960210
Цена: 0.00
Дата на издаване: 1994
Страници: 0

Албер Камю


Чумата

Всеки носи в себе си чумата, никой в света не е неуязвим, по отношение на нея. И човек трябва да бъде непрестанно нащрек, за да не би в миг на разсеяност да дъхне в лицето на другия и да му предаде заразата. Вроденото е микробът. Останалото - здраве, честност, морална чистота, ако щете, - е резултат от волята, kоято не бива никога да отпада.

Албер Камю


ISBN: 9789545960200
Цена: 0.00
Дата на издаване: 1994
Страници: 0

Борис Виан


Есен в Пекин

Борис Виан - Есен в Пекин


ISBN: 9789545960190
Цена: 0.00
Дата на издаване: 1994
Страници: 0

Йожен Йонеско


Самотникът

Йожен Йонеско - Самотникът


ISBN: 9789545960020
Цена: 0.00
Дата на издаване: 1994
Страници: 0

Андре Бретон


Луда любов

Андре Бретон - Луда любов


Контакти


 

Офис: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 120
Пощенски адрес: София 1164, ул. "Цанко Церковски" 23

Тел: (02) 4 184 134
Игор Шемтов - 088 731 41 61
Мария Коева - 089 369 98 77

e-mail: famapublishers@abv.bg
e-mail: famapublishers1@abv.bg

facebook fama

 
Представителство за продажби на едро

Книжна борса "Болид", София, бул. "Искърско шосе" № 19, тел. 089 479 97 28